logo Certified Control
logo Certified Control2
kleisteen salarisadministratie interim

Jaarrekening

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van uw onderneming dat jaarlijks wordt opgesteld en inzicht geeft in de financiële situatie van het bedrijf. De vorm en inhoud van een jaarrekening zijn wettelijk geregeld en bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en de toelichting. Samen met een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar en andere informatie, vormt dit het jaarverslag.

Veel ondernemers weten niet, dat ze niet verplicht zijn gebruik te maken van een (dure) AA- of RA accountant voor het opstellen van een officiële jaarrekening met bijbehorende accountantsverklaring. Deze plicht geldt nml alleen voor ondernemingen met meer dan 49 werknemers, een jaaromzet hoger dan 10 miljoen euro of een balanstotaal van meer dan 10 miljoen. 

Daarnaast kan u de kosten van de jaarrekening beperken door zelf uw administratie te voeren. Certified Control biedt hiervoor een online oplossing (zie boekhouding online). Uiteindelijk betaalt u dan alleen voor de controle van uw administratie en het daadwerkelijk samenstellen van de jaarrekening.

Als u een eenmanszaak, CV of VOF heeft, dan bent u niet verplicht om een jaarrekening te publiceren (bij de KvK). Een BV en NV moet haar jaarrekening binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar laten vaststellen door de algemene vergadering van aandeelhouders en deponeren bij de KvK. De uiterste datum voor deponering is 13 maanden. Nalatigheid is een economisch delict en niet deponeren kan bij faillissement tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders leiden voor het tekort.

Ook bij het deponeren van de jaarrekening kan Certified Control u van dienst zijn.

 

contact

© Certified Control B.V.