logo Certified Control
logo Certified Control2
kleisteen salarisadministratie interim

Flycontrol

Controlling the airlinebusiness.

In de turbulente wereld van transport en logistiek bestaan weinig constante factoren.

Luchtvaartmaatschappijen maken zware tijden door. Verliezen lopen op door verschillende crises zoals 11 september 2001, SARS en de economische crisis waarin de wereldeconomie zich bevindt. Verdere samenwerking in de luchtvaart is noodzakelijk en onontkoombaar om verdere kostenreducties en schaalvoordelen te bereiken. Daarnaast stelt de overheid randvoorwaarden voor veiligheid en milieu.

Certified Control heeft ruim 10 jaar ervaring in de luchtvaartbranche. We hebben kennis van luchtvaarteconomie, luchtvaartrecht, luchtvaarttechniek en de van toepassing zijnde procedures en voorschriften.

Certified Control is betrokken geweest bij de doorstart vanuit de Fokker boedel van een bedrijf dat vliegtuigen schildert en bij de verzelfstandiging van een onderhoudsbedrijf voor vliegtuigen te Schiphol.

contact

© Certified Control B.V.