logo Certified Control
logo Certified Control2
kleisteen salarisadministratie interim

Controlling

De boekhouding is slechts het begin en vormt de bron waaruit managementinformatie gedestilleerd kan worden. Managementrapportage is bij uitstek het instrument dat sterk kan bijdragen aan uw effectiviteit als management.

Managementrapportage moet u een "quickview" op uw totale organisatie geven en tijdig informatie verschaffen om gerichte concrete acties te ondernemen. Doel is om het aansturen van uw organisatie zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk te maken.

Voor elk van de deelgebieden (b.v. financiën, personeel, klanten, commercie) stellen we key-performance indicatoren op. Elke periode komen deze indicatoren terug; een significante verandering t.o.v. het budget, historie en/of norm geeft aanleiding tot nader onderzoek en bijsturen.

Op basis van uw wensen en eisen brengen we in kaart welke informatie u nodig heeft, op welke niveaus en in welke vorm. We bespreken samen met u de key-performance indicatoren en stellen de juiste norm hiervoor op.

Gegevens zijn dynamisch en wijzigen voortdurend. Vaak is veel tijd benodigd om de gegevens te verzamelen en in te voeren. Om de rapprotage te maken zullen we (grotendeels) gebruik maken van uw eigen gegevens. We kijken of uw automatiseringssysteem met enkele aanpassingen de benodigde informatie standaard kan leveren. Daarna kunt u uw rapportage periodiek ontvangen.

contact

© Certified Control B.V.