logo Certified Control
logo Certified Control2
kleisteen salarisadministratie interim

Belasting

Een belastingaangifte is een verklaring van de belastingplichtige aan de hand waarvan de belastingheffende instantie de verschuldigde belasting kan vaststellen. De rechtsplicht voor het indienen van een belastingaangifte vloeit rechtreeks voort uit de wet. Bedrijven zijn vanaf het belastingjaar 2005 verplicht om elektronische aangifte te doen. Particulieren hebben een DigiD-inlogcode nodig om via internet aangifte inkomstenbelasting te doen, al is een papieren aangifte nog toegestaan. Voor jongeren is er een vereenvoudigde Tj-biljet (Teruggaaf jongeren), wat zowel electronisch als op papier kan worden ingevuld.

Voor ondernemers zijn er meerdere lucratieve faciliteiten en aftrekmogelijkheden, zoals: zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, stakingsaftrek, winstvrijstelling, investeringsaftrek en (willekeurig) afschrijven, fiscale oudedagsreserve, Tante Agaathlening, kleine ondernemersregeling voor de omzetbelasting, verliesverrekening en stakingsfaciliteiten. Daarnaast is er voor startende ondernemers de startersaftrek. Om voor bovenstaande faciliteiten in aanmerking te komen, moet de fiscus u wel als ondernemer zien en niet als werknemer. Criteria zijn oa meer dan drie opdrachtgevers per jaar, hoogte omzet, winst, ondernemersrisico, uitstraling, tijd die in de onderneming wordt gestoken en zelfstandigheid. Wilt u hier zekerheid over? Vraag dan een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) bij de fiscus aan. Indien u geen ondernemer bent (maar wel af en toe een klus doet) dan bent u verplicht om de inkomsten (verminderd met de gemaakte kosten) over deze werkzaamheden bij de IB-aangifte op te geven bij de overige inkomsten.

Een goede jaarrekening vormt het uitgangspunt voor de aangifte inkomsten-belasting voor ondernemers dan wel de aangifte vennootschapsbelasting.

Certified Control heeft uitgebreide ervaring in het doen van aangiften, zoals aangiften omzetbelasting, loonbelasting, vennootschaps- en inkomstenbelasting. Wij streven naar een optimale uitkomst voor onze klant, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Tevens is het mogelijk voor particulieren om hun aangifte inkomstenbelasting door ons te laten verzorgen.

contact

© Certified Control B.V.